O NÁSNovinky na e-mail
 
   
 

PRĺHOVOR PREZIDENTA
 
 

Avrupa’ya yerleşmiş ve yaşamını bu coğrafyanın çeşitli ülkelerinde sürdürmekte olan biz Avrupalı Türkler, öz yurdumuz olan Türkiye ile 21.Yüzyılın ilk yılları itibarıyla yeni bir platformda, Avrupa Birliğinde, kavuşma ve birlik olma inancının yeşerttiği heyecan ve şevkle çalışmalarımıza yeni boyutlar kazandırma arayışına girdik. Artık “kuşaklar” şeklinde, çoğul olarak telaffuz ettiğimiz Avrupalı Türk nüfus, yaşamlarını halihazırda sürdürüyor oldukları farklı ülkelerde, sadece işçi vasfında çalışan olarak devam ettirmemiş, aksine güçlü ve etkili birer işveren konumuna dönüştürmeyi başarmış ve bir sonraki adım olarak girişimcilerden örülü bir birlik olmanın yolunu tutmuştur. Ekonomik güç olmanın ne anlama geldiğini ve böyle bir güç olabilmenin ise ancak birlik olmaktan geçtiğini fark eden bağımsız girişimciler olarak bizler, Avrupa’nın bir çok bölgesinde ekonomik, sosyal ve kültürel anlamlarda çeşitli birlikler şeklinde örgütlenerek, bulunduğumuz ülkelerde yatırımlarımızı geliştirmek, karşılıklı ülkeler arası ilişkilerin iyileşmesine katkıda bulunmak ve nihayetinde de yıllardır eksikliğini çektiğimiz “lobi” faaliyetlerine hız kazandırmak amaçlarına tüm gücümüzle sarıldık.

Bilindiği gibi Slovakya Avusturya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti ile ortak sınırları olan nispeten küçük bir Doğu Avrupa ülkesidir. Bu coğrafi komşuluk tarihi süreç içerisinde siyasal, kültürel ve ekonomik anlamda yoğun münasebetlerin oluşmasına sebep olmuştur. Slovak toplumu tarihte kayda değer bir varlık gösterememiş; siyasi, ekonomik ve kültürel bakımdan zikredilen komşu toplumların ve ülkelerin adeta gölgesinde yaşamıştır. Fakat 1993 yılında Çekoslovakya beraberliğinde yol ayrımına gelinmesi, bağımsız Slovakya Cumhuriyeti’nin kurulması ve daha sonra 2004 te Avrupa Birliği’ne giriş ile Slovakya, tarihinin en önemli fırsatını yakalamıştır. 90 lı yıllardan sonraki devre ülke ve toplum tarihinde adeta bir dönüm noktası olmuş, ülkenin kaderi hızla değişmeye başlamıştır. Uygulanan doğru politikalar sayesinde yabancı sermaye ülkeye akın etmeye başlamış, ülkede büyük bir kalkınma hamlesine girişilmiştir. İstatistiki verilere göre bugün Slovakya benzer ülkeler (eski doğu bloğu ülkeleri) arası da en iyi durumda olandır, ekonomik göstergeler durumun gelecekte daha da iyi olacağına işaret etmektedir.

Slovakya’nın gelecek vadeden ekonomik yapısı batılı ülkelerin ve yatırımcıların gözünden kaçmamış ve hak ettiği bir biçimde değerlendirilmiştir. Bu ülkeler Slovakya’da resmi temsilcilikleri olan büyükelçilikleri yanında kendi lobilerini, sivil toplum örgütlerini kurmuş bulunmaktadırlar. Temsil edilen ülke çıkarları için bu tür oluşumların önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bu meyanda birçok yabancı ülke Slovakya ismi ile ortak Ticaret ve Sanayi Odası kurmuş ve Slovak ekonomik hayatında yerini almıştır. Bu Odalar ismini temsil ettikleri devletlerle işbirliği ve onların desteği ile kendilerine yön bulmakta ve ayakta durabilmektedirler.

Türkiye Cumhuriyeti 2008 yılına kadar sadece resmi olarak T.C. Slovakya Büyükelçiliği tarafından temsil edilmekteydi. 1993 ten sonra Slovakya’da birçok Türk işadamı görmek her ne kadar mümkünse de, maalesef 2008 yılına kadar ortak çatı altında bir birlik kurma yoluna gidilmemiştir. Bu fevkalade önemli vazife ihmal edilmiştir. Tecrübeli ve vizyon sahibi işadamları olarak bu duruma kayıtsız kalamazdık; dolayısıyla biz de Slovakya’nın yapısını analiz ederek titiz bir altyapı çalışmasından sonra Avusturya, Almanya, Japonya, İsrail, İtalya ve Fransa gibi ülkelerin Slovakya ismini de kullanarak kurdukları Ticaret ve Sanayi Odalarını da örnek alarak Odamızı yapılandırdık. Odamızın açılışı 12.05.2008 tarihinde Onursal Başkanımız Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından gerçekleştirilmiştir. Devletimizin en yüksek kademeleri tarafından kabul görmek ve tanınmış olmak bizlere ayrı bir gurur vermektedir.

Odamız bir Ticaret ve Sanayi Odası olmakla beraber, ilgi alanları sadece ekonomiye dair konularla sınırlı değildir. Slovakya’nın sosyal ve kültürel hayatı içinde yerimizi almaya niyetliyiz. Ayrıca iki ülke arasında her konuda köprü vazifesi görme ve Türk Kültürü’nü Slovakya’da temsil etme ve tanıtma hususlarını da görev addetmiş bulunmaktayız. Çabalarımızı her iki ülkenin yetkili kurumlarıyla işbirliği içinde yürütmek temel prensibimiz, her iki ülkenin kendi aralarında gelişmesine katkıda bulunacağımız ilişkilerinin, entegrasyon süreci devam etmekte olan AB içinde de sürerek birlik içinde güçlü ve etkin bir hal alması hedefimizdir.

Gelecek için ümitli, çalışmak için kararlıyız...


Ahmet Gümüşsuyu
      Başkan